همه چی دانلود

دانلود مقاله ، تحقیق ، کارآموزی ، گزارش تخصصی ، کارورزی ،

همه چی دانلود

دانلود مقاله ، تحقیق ، کارآموزی ، گزارش تخصصی ، کارورزی ،

دانلود مقاله ، تحقیق ، کارآموزی ، گزارش تخصصی ، کارورزی ،اقدام پژوهی

طبقه بندی موضوعی

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۲ ب.ظ

۰

علوم ششم ابتدایی (فیلم فندق همه درس ها ، نمونه سوالات ، کاربرگ ، تدریس ، جزوه و...)

 

درس اول علوم ششم (زنگ علوم)

درس اول علوم ششم ابتدایی

 

 

دانلود پاورپوینت درس اول علوم ششم (پاورپوینت زنگ علوم)

دانلود پاورپوینت درس اول علوم ششم

 

دانلود 3 نمونه پاورپوینت درس اول علوم ششم ابتدایی (زنگ علوم) یکی 12 اسلاید یکی 10 اسلاید و یکی 12 اسلاید به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش و آماده ارائه برای معلمان ششم ابتدایی و دانش آموزان عزیز ششم ابتدایی 

 

دانلود پاورپوینت درس اول علوم ششم

دانلود پاورپوینت درس زنگ علوم درس اول علوم ششم

 

دانلود روش تدریس درس اول علوم ششم (درس اول زنگ علوم)

دانلود تدریس درس اول علوم ششم زنگ علوم

 

تدریس درس اول علوم زنگ علوم ششم

دانلود نمونه سوالات درس اول علوم ششم 

 

دانلود نکات علوم ششم درس اول زنگ علوم

دانلود نکات درس اول علوم ششم

دانلود فیلم فندق درس اول علوم ششم (فیلم فندق زنگ علوم ، علوم ششم ابتدایی)

 

 دانلود فیلم فندق درس اول علوم ششم ابتدایی

 

درس دوم علوم ششم (سرگذشت دفتر من)

دانلود درس دوم علوم ششم سرگذشت دفتر من

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس دوم سرگذشت دفتر من

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس دوم سرگذشت دفتر من

 

دانلود پاورپوینت درس دوم علوم ششم 

دانلود پاورپوینت درس دوم علوم ششم سرگذشت دفتر من

 

 

 

دانلود نمونه سوالات درس دوم علوم ششم

دانلود نکات درس دوم علوم ششم

دانلود تدریس درس دوم علوم ششم

درس سوم علوم ششم 

دانلود درس سوم علوم ششم ابتدایی

 

دانلود پاورپوینت درس سوم علوم ششم ابتدایی (کارخانه کاغذ سازی)

دانلود پاورپوینت درس سوم علوم ششم ابتدایی کارخانه کاغذ سازی

 

دانلود تدریس درس سوم علوم ششم ابتدایی کارخانه کاغذ سازی

دانلود نکات درس سوم علوم ششم ابتدایی کارخانه کاغذ سازی

دانلود نمونه سوالات درس سوم علوم ششم ابتدایی کارخانه کاغذ سازی

 

دانلود فیلم فندق درس سوم علوم ششم ابتدایی کارخانه کاغذ سازی

دانلود فیلم کارخانه کاغذ سازی درس سوم علوم ششم ابتدایی

 

درس چهارم علوم ششم

درس چهارم علوم ششم ابتدایی سفر به اعماق زمین

 

 

دانلود فیلم فندق درس چهارم علوم ششم ابتدایی سفر به اعماق زمین

دانلود فیلم فندق درس چهارم علوم ششم ابتدایی سفر به اعماق زمین

دانلود پاورپوینت درس چهارم علوم ششم ابتدایی سفر به اعماق زمین

دانلود پاورپوینت درس چهارم علوم ششم ابتدایی

دانلود نکات درس چهارم علوم ششم ابتدایی سفر به اعماق زمین

دانلود نمونه سوالات درس چهارم علوم ششم ابتدایی سفر به اعماق زمین

 

***********

 دانلود فیلم فندق علوم ششم درس پنجم زمین پویا

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس پنجم زمین پویا

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس پنجم زمین پویا

دانلود نکات علوم ششم درس پنجم زمین پویا

دانلود تدریس علوم ششم درس پنجم زمین پویا

دانلود حل سوالات درس  پنجم زمین پویا علوم ششم

************

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس ششم ورزش و نیرو (1)

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس ششم ورزش و نیرو (1)

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس ششم ورزش و نیرو (1)

 

دانلود نکات علوم ششم درس ششم ورزش و نیرو (1)

 

دانلود تدریس علوم ششم درس ششم ورزش و نیرو (1)

 

دانلود حل سوالات ششم ورزش و نیرو (1) علوم ششم

*********

 


دانلود فیلم فندق علوم ششم درس هفتم ورزش و نیرو (2)

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس  هفتم ورزش و نیرو (2)

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس  هفتم ورزش و نیرو (2)

 

دانلود نکات علوم ششم درس  هفتم ورزش و نیرو (2)

 

دانلود تدریس علوم ششم درس  هفتم ورزش و نیرو (2)

 

دانلود حل سوالات درس  هفتم ورزش و نیرو (2) علوم ششم

**************

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

دانلود نکات علوم ششم درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

دانلود تدریس علوم ششم درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

دانلود حل سوالات درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم علوم ششم

***************

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس نهم سفر انرژی

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس نهم سفر انرژی

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس نهم سفر انرژی

 

دانلود نکات علوم ششم درس نهم سفر انرژی

 

دانلود تدریس علوم ششم درس نهم سفر انرژی

 

دانلود حل سوالات درس نهم سفر انرژی علوم ششم

***********

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس دهم خیلی کوچک خیلی بزرگ

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس دهم خیلی کوچک خیلی بزرگ

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس دهم خیلی کوچک خیلی بزرگ

 

دانلود نکات علوم ششم درس دهم خیلی کوچک خیلی بزرگ

 

دانلود تدریس علوم ششم درس دهم خیلی کوچک خیلی بزرگ

 

دانلود حل سوالات درس دهم خیلی کوچک خیلی بزرگعلوم ششم

************

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس یازدهم شگفتی های برگ

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس یازدهم شگفتی های برگ

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس یازدهم شگفتی های برگ

 

دانلود نکات علوم ششم درس یازدهم شگفتی های برگ

 

دانلود تدریس علوم ششم درس یازدهم شگفتی های برگ

 

دانلود حل سوالات درس یازدهم شگفتی های برگ علوم ششم

*****************

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

 

دانلود نکات علوم ششم درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

 

دانلود تدریس علوم ششم درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

 

دانلود حل سوالات درس دوازدهم جنگل برای کیست؟ علوم ششم

*****************

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس سیزدهم سالم بمانیم

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس سیزدهم سالم بمانیم

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس سیزدهم سالم بمانیم

 

دانلود نکات علوم ششم درس سیزدهم سالم بمانیم

 

دانلود تدریس علوم ششم درس سیزدهم سالم بمانیم

 

دانلود حل سوالات درس سیزدهم سالم بمانیم علوم ششم

***************

 

دانلود فیلم فندق علوم ششم درس چهاردهم از گذشته تا آینده

 

دانلود پاورپوینت علوم ششم درس چهاردهم از گذشته تا آینده

 

دانلود نمونه سوالات علوم ششم درس چهاردهم از گذشته تا آینده

 

دانلود نکات علوم ششم درس چهاردهم از گذشته تا آینده

 

دانلود تدریس علوم ششم درس چهاردهم از گذشته تا آینده

 

دانلود حل سوالات درس چهاردهم از گذشته تا آینده علوم ششم

 

 

 جزئیات فایل دریافتی شما :

توجه کنید که بعد از خرید 20 فایل زیپ دریافت میکنید که حجم کامل آنها نزدیک به 1.8 گیگابایت است و تمامی مورادگفته شده در بالا بعلاوه موارد دیگری مثل کاربرگ برای درس های مختلف علوم، طرح درس و..... خواهد بود.

 

 

دانلود

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۷/۱۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.