همه چی دانلود

دانلود مقاله ، تحقیق ، کارآموزی ، گزارش تخصصی ، کارورزی ،

همه چی دانلود

دانلود مقاله ، تحقیق ، کارآموزی ، گزارش تخصصی ، کارورزی ،

دانلود مقاله ، تحقیق ، کارآموزی ، گزارش تخصصی ، کارورزی ،اقدام پژوهی

طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی» ثبت شده است

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی

فایل ارائه قابل ویرایش است

 

شامل متن درس :

 

صوت کتاب فارسی سوم ابتدایی 

جواب سوالات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات مهم املایی درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات متضاد هر درس به درس فارسی سوم ابتدایی

 

پاورپوینت درس اول فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس اول فارسی سوم

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهار دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس  پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاور پوینت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

 

 

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۱۰

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی

فایل ارائه قابل ویرایش است

 

شامل متن درس :

 

صوت کتاب فارسی سوم ابتدایی 

جواب سوالات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات مهم املایی درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات متضاد هر درس به درس فارسی سوم ابتدایی

 

پاورپوینت درس اول فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس اول فارسی سوم

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهار دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس  پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاور پوینت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

 

 

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۰۹

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی

فایل ارائه قابل ویرایش است

 

شامل متن درس :

 

صوت کتاب فارسی سوم ابتدایی 

جواب سوالات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات مهم املایی درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات متضاد هر درس به درس فارسی سوم ابتدایی

 

پاورپوینت درس اول فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس اول فارسی سوم

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهار دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس  پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاور پوینت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

 

 

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۰۹

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی

فایل ارائه قابل ویرایش است

 

شامل متن درس :

 

صوت کتاب فارسی سوم ابتدایی 

جواب سوالات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات مهم املایی درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات متضاد هر درس به درس فارسی سوم ابتدایی

 

پاورپوینت درس اول فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس اول فارسی سوم

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهار دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس  پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاور پوینت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

 

 

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۰۹

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی

فایل ارائه قابل ویرایش است

 

شامل متن درس :

 

صوت کتاب فارسی سوم ابتدایی 

جواب سوالات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات مهم املایی درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات متضاد هر درس به درس فارسی سوم ابتدایی

 

پاورپوینت درس اول فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس اول فارسی سوم

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهار دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس  پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاور پوینت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

 

 

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۰۹

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی

فایل ارائه قابل ویرایش است

 

شامل متن درس :

 

صوت کتاب فارسی سوم ابتدایی 

جواب سوالات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات مهم املایی درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات متضاد هر درس به درس فارسی سوم ابتدایی

 

پاورپوینت درس اول فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس اول فارسی سوم

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهار دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس  پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاور پوینت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

 

 

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۰۹

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی سوم ابتدایی

فایل ارائه قابل ویرایش است

 

شامل متن درس :

 

صوت کتاب فارسی سوم ابتدایی 

جواب سوالات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات مهم املایی درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده درس به درس فارسی سوم ابتدایی

کلمات متضاد هر درس به درس فارسی سوم ابتدایی

 

پاورپوینت درس اول فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس اول فارسی سوم

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم  فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس نهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس چهار دهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس  پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاور پوینت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

 

 

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۰۹